Design a site like this with WordPress.com
Per començar

El grup


Per cada publicació, hi ha quatre rols diferents a cada grup de treball:

3r d’ESO del Gran Capità. Curs 2022-23
RolResponsabilitat
Periodista i redactor/aHa d’investigar sobre el tema d’interès públic que el grup ha escollit. L’ha de contrastar, resumir i redactar la publicació.
Responsable de les fotografies/il·lustracionsHa de trobar imatges que recolzin la part escrita, escriure els peus de foto i citar la font d’on les ha extret. 
Corrector/a d’estilHa de verificar que no hi ha faltes ortogràfiques, revisar el registre de la llengua i assegurar-se de que tot el text tingui el mateix estil.
Editor/aS’encarrega de la versió definitiva, de la composició de text i imatge. És responsable del producte final.

Els grups antecessors:

3r d’ESO del Gran Capità. Curs 2021-22
3r d’ESO del Gran Capità. Curs 2020-21